Co chcemy zrealizować

Cele projektu:

1. Objęcie minimum 25 osób ciężko chorych i ich rodzin nową formą usług społecznych – Indywidualny Plan Aktywizacji Chorego – sporządzenie diagnozy, opracowanie ih realizacja Indywidualnego Planu Aktywizacji Chorego, sporządzenie oceny końcowej wraz ze wskazaniami do dalszej aktywizacji.

2. Wzrost wiedzy oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie w chorobie przez osoby objęte Indywidualnym Planem Aktywizacji, adekwatnie do jednostki chorobowej.

3. Poprawa funkcjonowania psychicznego osób objętych Indywidualnym Planem Aktywizacji oraz relacji interpersonalnych między wspólnie zamieszkującymi członkami rodziny chorego.

4. Poprawa współpracy instytucji z terenu Gminy Chełmek na rzecz osób chorych.

5. Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Chełmek do wiedzy na temat problemów osób ciężko chorych, praktycznych sposobów sprawowania opieki nad nimi, pielęgnacji, żywienia, dostępności i zakresu świadczeń, o które możgą się ubiegać poprzez:

– opracowanie i wydanie broszury informacyjnej,

– opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej artykułów edukacyjnych,

– zorganizowanie konferencji połączonej z debatą dla mieszkańców z udziałem przedstawicieli władz oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą chorym.

essay writing service writing paper term papers for sale essay writer paper editor essay writing help college admission essay college essays that worked coursework writing service pay for papers essay writer paper checker do my paper cheap essay writing service assignment writing paper help cheap essay writing service custom college essay writing service
what is data management technology it outsourcing companies new york it outsourcing companies ranking it outsourcing contract it outsourcing countries it outsourcing examples it outsourcing failures it outsourcing firms it outsourcing india it outsourcing issues