W jaki sposób

Chcemy docierać z pomocą możliwie szybko po powrocie do domu ze szpitala, gdy chory i jego bliscy nie potrafią jeszcze odnaleźć się w nowej rzeczywistości, silnie odczuwają psychospołeczne konsekwencje choroby (ból, cierpienie, konieczność stałego leczenia, upośledzenie możliwości pełnienia roli rodzinnej i zawodowej, zakłócenia w realizacji różnych dążeń i konieczność rezygnacji z niektórych celów życiowych, zawodowych, niekiedy powodujące przejście na wcześniejszą emeryturę lub rentę, zmiany w systemie rodzinnym chorego, pogorszenie sytuacji finansowej, czasem nawet rozpad więzi rodzinnych, itp.)

Wspólnie z chorym sporządzona zostanie przez psychologa i specjalistę pracy socjalnej Diagnoza oraz Indywidualny Plan Aktywizacji Chorego w celu dostarczenia  wsparcia psychicznego, potrzebnej wiedzy, nauczenia praktycznych czynności samodzielnego radzenia w chorobie.

Proces radzenia z utratą sprawności dotyka nie tylko samego chorego, ale też bliskich, którzy stają przed koniecznością podjęcia roli osób wspierających. Często skutkuje to długotrwałym stresem, wypaleniem i przemęczeniem psychicznym, pogorszeniem źródeł zarobkowania. Dlatego uważamy za ważne włączenie w proces pomocowy i aktywizacyjny także członków rodziny chorego.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Wszystkie usługi świadczone są w domu chorego.

Przykładowe formy poradnictwa i usług specjalistycznych:

Psychologiczne – np.pomoc w akceptacji i godzeniu z chorobą stosownie do aktualnego stanu psychicznego i etapu godzenia się  z chorobą (Etap 1 – to szok, niedowierzanie i zaprzeczenie chorobie Etap 2 – to bunt i gniew, silne negatywne emocje, chory często prowadzi swoistą walkę z Bogiem, pytanie „dlaczego ja?” Etap 3 – to pertraktacje, faza, w której chory niejako negocjuje z Bogiem warunki wyzdrowienia, robi postanowienia, że jeśli wyzdrowieje, to będzie bardziej dbał o siebie, żył świadomie, lepiej się odżywiał itd. Często pertraktuje również z lekarzem, dopytuje co jeszcze może zrobić, żeby sobie pomóc, w zamian oczekując zapewnienia o wyzdrowieniu. Etap 4 – to depresja, następuje w wyniku wyczerpania organizmu życiem w ciągłym napięciu i lęku przez długi czas. Etap 5 – to akceptacja, następuje „pogodzenie się” z życiem z chorobą lub niepełnosprawnością

Prawne – w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, sprawy spadkowe/testamenty, dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, pomoc w ustanowieniu opiekuna prawnego, także reprezentowanie spraw chorego przed sądem (pełnomocnictwo procesowe)

Pielęgniarskie – jak pielęgnować odleżyny, rany, odparzenia po pampersach, jak umyć w łóżku chorego, jakie pozycje ułożeniowe zapobiegają odleżynom, trening lekowy, jak radzić sobie z ubieraniem gdy mamy niedowłady?
Socjalne – pomoc w dostępie do świadczeń pomocy społecznej i różnych innych instytucji i PFRON, uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, renty rehabilitacyjnej, specjalnego zasiłku opiekuńczego, kompletowanie dokumentów, koordynacja wsparcia różnych instytucji, mediacje w konfliktach rodzinnych i in.

Rehabilitacyjne – nauka ćwiczeń samodzielnych jak zapobiegać przykurczom, zanikom mięśni, pionizacja, nauka chodzenia, korzystania ze sprzętu: chodzik, kule, stabilizator, orteza, wózek, (w przypadku otrzymania pomocy na rozwój instytucjonalny wykorzystamy sprzęt do zabiegów fizykoterapeutycznych

Bezpłatnie wypożyczymy niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy (łóżko, chodzik, kule, wózek, balkonik itp-zasoby Partnera)

Dietetyczne – jak odżywiać się prawidłowo w danej chorobie? Jak w szczególnych przypadkach rurka dożołądkowa, dojelitowa, karmienie przez zgłębnik

– inne stosownie do potrzeb

– wizyty wspierające wolontariuszy

– opracowanie praktycznego „Indywidualnego Niezbędnika” zawierającego potrzebne choremu nazwy instytucji, organizacji, zakres świadczonej przez nie pomocy, godziny pracy,  numery telefonów, nazwiska specjalistów.


W przypadku konieczności wykonania w domu pacjenta usług specjalistycznych, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, wymagane jest przedstawienie zlecenia lekarskiego.