W jaki sposób

Chcemy docierać z pomocą możliwie szybko po powrocie do domu ze szpitala, gdy chory i jego bliscy nie potrafią jeszcze odnaleźć się w nowej rzeczywistości, silnie odczuwają psychospołeczne konsekwencje choroby (ból, cierpienie, konieczność stałego leczenia, upośledzenie możliwości pełnienia roli rodzinnej i zawodowej, zakłócenia w realizacji różnych dążeń i konieczność rezygnacji z niektórych celów życiowych, zawodowych, niekiedy powodujące przejście na wcześniejszą emeryturę lub rentę, zmiany w systemie rodzinnym chorego, pogorszenie sytuacji finansowej, czasem nawet rozpad więzi rodzinnych, itp.)

Wspólnie z chorym sporządzona zostanie przez psychologa i specjalistę pracy socjalnej Diagnoza oraz Indywidualny Plan Aktywizacji Chorego w celu dostarczenia  wsparcia psychicznego, potrzebnej wiedzy, nauczenia praktycznych czynności samodzielnego radzenia w chorobie.

Proces radzenia z utratą sprawności dotyka nie tylko samego chorego, ale też bliskich, którzy stają przed koniecznością podjęcia roli osób wspierających. Często skutkuje to długotrwałym stresem, wypaleniem i przemęczeniem psychicznym, pogorszeniem źródeł zarobkowania. Dlatego uważamy za ważne włączenie w proces pomocowy i aktywizacyjny także członków rodziny chorego.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Wszystkie usługi świadczone są w domu chorego.

Przykładowe formy poradnictwa i usług specjalistycznych:

Psychologiczne – np.pomoc w akceptacji i godzeniu z chorobą stosownie do aktualnego stanu psychicznego i etapu godzenia się  z chorobą (Etap 1 – to szok, niedowierzanie i zaprzeczenie chorobie Etap 2 – to bunt i gniew, silne negatywne emocje, chory często prowadzi swoistą walkę z Bogiem, pytanie „dlaczego ja?” Etap 3 – to pertraktacje, faza, w której chory niejako negocjuje z Bogiem warunki wyzdrowienia, robi postanowienia, że jeśli wyzdrowieje, to będzie bardziej dbał o siebie, żył świadomie, lepiej się odżywiał itd. Często pertraktuje również z lekarzem, dopytuje co jeszcze może zrobić, żeby sobie pomóc, w zamian oczekując zapewnienia o wyzdrowieniu. Etap 4 – to depresja, następuje w wyniku wyczerpania organizmu życiem w ciągłym napięciu i lęku przez długi czas. Etap 5 – to akceptacja, następuje „pogodzenie się” z życiem z chorobą lub niepełnosprawnością

Prawne – w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, sprawy spadkowe/testamenty, dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, pomoc w ustanowieniu opiekuna prawnego, także reprezentowanie spraw chorego przed sądem (pełnomocnictwo procesowe)

Pielęgniarskie – jak pielęgnować odleżyny, rany, odparzenia po pampersach, jak umyć w łóżku chorego, jakie pozycje ułożeniowe zapobiegają odleżynom, trening lekowy, jak radzić sobie z ubieraniem gdy mamy niedowłady?
Socjalne – pomoc w dostępie do świadczeń pomocy społecznej i różnych innych instytucji i PFRON, uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, renty rehabilitacyjnej, specjalnego zasiłku opiekuńczego, kompletowanie dokumentów, koordynacja wsparcia różnych instytucji, mediacje w konfliktach rodzinnych i in.

Rehabilitacyjne – nauka ćwiczeń samodzielnych jak zapobiegać przykurczom, zanikom mięśni, pionizacja, nauka chodzenia, korzystania ze sprzętu: chodzik, kule, stabilizator, orteza, wózek, (w przypadku otrzymania pomocy na rozwój instytucjonalny wykorzystamy sprzęt do zabiegów fizykoterapeutycznych

Bezpłatnie wypożyczymy niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy (łóżko, chodzik, kule, wózek, balkonik itp-zasoby Partnera)

Dietetyczne – jak odżywiać się prawidłowo w danej chorobie? Jak w szczególnych przypadkach rurka dożołądkowa, dojelitowa, karmienie przez zgłębnik

– inne stosownie do potrzeb

– wizyty wspierające wolontariuszy

– opracowanie praktycznego „Indywidualnego Niezbędnika” zawierającego potrzebne choremu nazwy instytucji, organizacji, zakres świadczonej przez nie pomocy, godziny pracy,  numery telefonów, nazwiska specjalistów.


W przypadku konieczności wykonania w domu pacjenta usług specjalistycznych, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, wymagane jest przedstawienie zlecenia lekarskiego.

essay writing service writing paper term papers for sale essay writer paper editor essay writing help college admission essay college essays that worked coursework writing service pay for papers essay writer paper checker do my paper cheap essay writing service assignment writing paper help cheap essay writing service custom college essay writing service
what is data management technology it outsourcing companies new york it outsourcing companies ranking it outsourcing contract it outsourcing countries it outsourcing examples it outsourcing failures it outsourcing firms it outsourcing india it outsourcing issues