Dla kogo

Działania projektowe kierujemy do mieszkańców Gminy Chełmek dotkniętych nagle ciężką chorobą.

Zależy nam na dotarciu z ofertą projektową do potencjalnych uczestników i uczestniczek bezpośrednio po zakończeniu leczenia szpitalnego.

Zamierzamy objąć specjalistyczną pomocą i poradnictwem osoby, które nagle ciężko zachorowały i potrzebują wsparcia, aby nauczyć się funkcjonować w nowej sytuacji – pokonać bariery i ograniczenia wynikające z choroby.